Resegaranti

Vi är godkända av Kammarkollegiet.

En trygghet för dig som resenär.


Resegarantin är ett lagligt ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Svenska Stilresor AB har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda våra resenärer. Ansökan om ersättning ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information besök Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollegiet / Resegarantinämnden.

Telefon till Kammarkollegiet: 08 – 700 08 00.